آمار بازدیدکنندگان

۳
۷۴۵
۸۶۶۶۵۱

About Ghoomes

تاریخ

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

<p style=

مولف: بلدر پریفتی

مترجم: عبدالمجید سیفی 

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۷

اندازه: رقعی

شابک: ۳-۷۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۲

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه های زمانی مختلف شاهد تغییرات زیادی بوده است،اما بلدر پریفتی معتقد است نوعی ثبات در این سیاست وجود دارد.ژئوپلیتیک که در مرکز این داستان است،سبب می شود تا سیاستمداران آمریکایی گزینه های اندکی برای تغییر در مقابل خود ببینند و تمرکز خود را بر جلوگیری از خیزش و تقویت یک هژمون در منطقه معطوف کنند.

تحولات سیاسی اجتماعی ایران(از قاجاریه تا رضاشاه)1173-1320

<p style=

 

مولفین: دکتر علیرضا امینی- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی

نوبت چاپ: اول(ویرایش جدید)

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۴-۶۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۸۸

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال 

در بررسی تاریخ ایران،دوره معاصر یعنی سیصد سال اخیر که تقریبا هم عصر تاریخ معاصر اروپاست،از زوایای گوناگون اهمیت فراوان دارد،چه از لحاظ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،بسترساز تحولات و ساختارهای جدید جامعه در دوران متاخر است.بررسی ابعاد مختلف تاریخ این دوره بویژه تاثیرپذیری از تحولات بین الملل که شتابان در مسیر تحول و پیشرفت سیر می کرد و خواه ناخواه جامعه ایران از آن متاثر بود و همچنین تعامل ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بویژه میان مردم و گروه های اجتماعی با نظام سیاسی و حکومت،از نکات اساسی است که در این اثر به آن پرداخته شده است.

 

تحولات سیاسی اجتماعی ایران (از رضاشاه تا انقلاب اسلامی)

<p style=

مولفین: دکتر علیرضا امینی- دکتر حبیب الله ابوالحسن شیرازی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۷-۶۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۰۴

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب مستندی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از شهریور ۱۳۲۰تا پیروزی انقلاب در ۱۳۵۷ است که یکی از مهمترین دوره های تاریخ معاصر است.رویدادهایی که در این دوره به وقوع پیوستند زاییده شرایطی بودند که در زمینه های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی پدید آمدند.

مطالب این کتاب که یکی از سرفصل های درسی در دانشگاه هاست ،در شش بخش و بیست و سه فصل تنظیم شده است 

اندیشه های سیاسی غرب در دوران مدرن(دیالکتیک اندیشه ها)

<p style=

مولف: دکتر علیرضا اسمعیل زاد

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک:۱-۶۸-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۴۴

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب به اندیشه های سیاسی غرب از آستانه عصر روشنگری تا زمان حاضر می پردازد.تمرکز اصلی بحث بر اندیشه های سیاسی غرب در قرون هجده،نوزده و بیستم می باشد.البته در پایان،به مسائل معاصر و اندیشیدن به قرن بیست و یکم بیز توجه شده است.مطالب کتاب در سه بخش و ده فصل دسته بندی شده است.

 

ماراتن مذاکرات هسته ای(از سعدآباد تا کوبورگ)

&lt;p style=

مولفین: نادر انتصار-کاوه افراسیابی

مترجمین: سعید جعفری-روح الله فقیهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۸-۶۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۸۰

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب روایتی است نزدیک به بیش از یک دهه مذاکرات هسته ای ایران.روندی پر پیچ وخم که افراد و شخصیت های مختلفی را در خود دیده است.در این کتاب با اشاره به پیشینه برنامه هسته ای ایران وتک تک ادوار مذاکرات،تلاش شده جدا از نگاه تاریخی-توصیفی،برداشتی حقوقی و استراتژیک از برنامه هسته ای ایران و مذاکرات ۵+۱ با ایران 

تازمان دستیابی به توافق برجام ارائه شود.

 

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

&lt;p style=

مولف: احسان طبری

ویراستار: علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۸-۴۳-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۵۲۰

قطع کتاب: وزیری

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب می کوشد با طرح سلسله ای از مباحث تاریخی و فکری جهان بینی ها‏‏ و اندیشه وران جنبش های اجتماعی ایران -پیش و پس از اسلام-را به تامل فلسفی شرح دهدو راز پایداری و تداوم ایران و جنبش های اجتماعی آن را با وجود اشغال های مکرر-که گاه تا سر مرز نابودی پیش رفته-را دریابد.بی تردید طبری در این تلاش پیشگام است و پیش از او اندیشه وری به این عرصه ورود نکرده است.توفیق طبری در این عرصه را باید در دانش گسترده او دانست که مورد تصدیق همگان است.

اروپایی ها و لباس ایرانیان

&lt;p style=

مولف: حسام الدین شریعت پناهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۲

تعداد صفحه: ۳۵۲

قیمت: نایاب

ابتدا در اروپا صنعت در تاروپود جامعه رشد کرد.سپس ارزش ها و سنت های پیشین مورد انتقاد قرار گرفت و جامعه با توافق اجتماعی به تدریج آراء و تفکرات و به دنبال آن شیوه زندگی و نوع لباس و پوشش خود را تغییر داد. اما در ایران رشد صنعتی و دست یازی به رفاه در راس شعارها قرار گرفت و خیلی جلوتر از آن،نوع تفکر،شیوه زندگی و آداب پوشیدن لباس بومی و سنتی دستخوش نقد و انتقاد قرار گرفت و سپس دگرگون شد. 

ممیزات تاریخ نگاری در ایران

&lt;p style=

مولف: دکتر رضا شعبانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۴-۵۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۸۴

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

ایران در بسیط جغرافیایی فلات،با مجموع فرزندانی که در خلال هزاره ها در آن زیسته اند از فرهنگ تاریخی ویژه ای برخوردار است که خصوصیات متمایزی را هم رقم زده است.این هویت بی اینکه اتکا بر نژاد و قومیت و خون و تبار معینی داشته باشد،همه ایرانیان را به نوعی همگرایی ملی متمایل ساخته و با وجود اختلافات طبیعی و بدیهی ناشی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی متفاوت،روح واحدی را در کالبد ایرانی آنان دمیده است به نحوی که وقوع حوادث بی شمار تلخ و شیرین و حضور مکرر اقوام بیگانه و تهاجمات لاینقطع عناصر نیرومند خارجی،نتوانسته است بنیادهای اساسی ایرانیگری و پیوستگی اجزائ مرکبه آن را از میان بردارد و یا خصایل و ممیزه های عمده حیاتشان را تغییر دهد.

بحران در خاورمیانه

&lt;p style=

مولفین: مورلی میلتون ادوارد- پیتر هینچ کلیف

مترجم: شهرزاد رستگار شریعت پناهی

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۵-۱۴-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۸

قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

در تحلیل تاریخ و سیاست خاورمیانه یک سؤال را باید مطرح کرد وآن این است که در این منطقه بر خلاف دیگر نقاط جهان،وضعیت وشرایط "هابز"ی حاکم بوده و اساسا نام خاورمیانه با جنگ ودرگیری مترادف است:چرا این پیش داوری در اغلب تحلبل های سیاسی به چشم می خورد؟این کتاب در نظر دارد با بررسی یک سری نمونه های خاص و درنظر گرفتن انواع عوامل و شرایط دخیل دراین نمونه ها که موجب ظهور جنگ ومنازعه در این منطقه شده است،درستی این برداشت خاص را مورد بررسی قرار دهد.

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p style=

مولف: دکتر احمد نقيب زاده
تعداد صفحه: ۳۲۰
قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: پانزدهم
سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۷-۸۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸
برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳
تحولات روابط بين الملل و حوادث مهم جهان از سال ۱۶۴۸ (پیمان و ستفالی) تا جنگ جهاني اول و تحليل اوضاع جهان در سالهاي بين دو جنگ جهاني و مسائل مهم بين المللي از جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، و اوضاع جهان در دهه پاياني قرن بيستم و ويژگيها، تحولات و اوضاع جهان در هزاره جديد و حادثه ۱۱ سپتامبر موضوعات مورد بررسي كتاب است.

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
25 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                            

          

             

                       

       

ساعت سرور

پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت فایل