تاریخ

ممیزات تاریخ نگاری در ایران

<p style=

مولف: دکتر رضا شعبانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۴-۵۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۸۴

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

ایران در بسیط جغرافیایی فلات،با مجموع فرزندانی که در خلال هزاره ها در آن زیسته اند از فرهنگ تاریخی ویژه ای برخوردار است که خصوصیات متمایزی را هم رقم زده است.این هویت بی اینکه اتکا بر نژاد و قومیت و خون و تبار معینی داشته باشد،همه ایرانیان را به نوعی همگرایی ملی متمایل ساخته و با وجود اختلافات طبیعی و بدیهی ناشی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی متفاوت،روح واحدی را در کالبد ایرانی آنان دمیده است به نحوی که وقوع حوادث بی شمار تلخ و شیرین و حضور مکرر اقوام بیگانه و تهاجمات لاینقطع عناصر نیرومند خارجی،نتوانسته است بنیادهای اساسی ایرانیگری و پیوستگی اجزائ مرکبه آن را از میان بردارد و یا خصایل و ممیزه های عمده حیاتشان را تغییر دهد.

بحران در خاورمیانه

<p style=

مولفین: مورلی میلتون ادوارد- پیتر هینچ کلیف

مترجم: شهرزاد رستگار شریعت پناهی

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۵-۱۴-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۸

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

در تحلیل تاریخ و سیاست خاورمیانه یک سؤال را باید مطرح کرد وآن این است که در این منطقه بر خلاف دیگر نقاط جهان،وضعیت وشرایط "هابز"ی حاکم بوده و اساسا نام خاورمیانه با جنگ ودرگیری مترادف است:چرا این پیش داوری در اغلب تحلبل های سیاسی به چشم می خورد؟این کتاب در نظر دارد با بررسی یک سری نمونه های خاص و درنظر گرفتن انواع عوامل و شرایط دخیل دراین نمونه ها که موجب ظهور جنگ ومنازعه در این منطقه شده است،درستی این برداشت خاص را مورد بررسی قرار دهد.

جامعه شناسی دولت

<p style=

مولفین: برتران بدیع-پی یر بیرن بوم

مترجم: دکتر احمد نقیب زاده 

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۳-۰۸-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب با رویکردی وبری-فرهنگی به موضوع دولت مدرن پرداخته و آن را با تاریخ و فرهنگ اروپای باختری پیوند داده است،در حالی که اغلب آثار دیگر آن را پدیده ای جهانشمول و محصول ضروری تقسیم کار،فرایند نهایی توسعه سیاسی یا حتی جزء جدایی ناپذیر همه جوامع از قدیم و جدید تلقی کرده اند.جالب آن که نویسندگان و متفکرانی که از همین دیدگاه یعنی با رویکردی فرهنگی به مسئله نگاه کرده اند آن را به جنبش دینی پیوند داده اند،در حالی که نویسندگان این کتاب برعکس،فرهنگ کاتولیک و تاریخ تحول کلیسا را عامل اصلی دولت مدرن معرفی می کنند و این تعریف بر استدلالی با قوت بنا شده است که خواننده را  بی تفاوت نمی گذارد.

 

جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران

<p style=

مولف: دکتر محمد رحیم عیوضی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۵

شابک: ۰-۲۰-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۸۸

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسی سیاسی در بررسی شکاف های موجود در جوامع در حال گذار،شکاف میان دولت و ملت را از شکاف های اصلی و از موانع مهم عدم تحقق دموکراسی در ایران می داند.جامعه سیاسی ایران همواره از گروه ها،احزاب و نیروهایی تشکیل شده است که کم و بیش در زندگی سیاسی نقش داشته اند.این جریان ها در دوره پهلوی همیشه تحت مراقبت دولت قرار داشته که این امر موجب شکاف میان دولت و ملت و ایجاد بحران در جامعه سیاسی می شد.مطالعه رفتار سیاسی نیروهای اجتماعی در ایران و تبیین دلایل کامیابی و ناکامی آنها در تحولات سیاسی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ موضوع اصلی این کتاب می باشد.

 

آنها بی پرده سخن می گویند(ملت و نهادها در مقابل لابی اسرائیل)

<p style=

مولف: پل فندلی

مترجم: حیدر سهیلی اصفهانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۲

تعداد صفحه: ۴۶۴

قیمت: ۸۰۰۰۰۰ ریال

نویسنده کتاب که از سناتور های با سابقه در ایالات متحده آمریکا بود  با جمع آوری اسناد رسمی به میزان نفوذ و تاثیر لابی ایپاک(بنیاد امور عمومی آمریکا و اسرائیل) در عرصه سیاست و حکومت آمریکا می پردازد. این کتاب اثر بسیار ارزشمندی است برای نشان دادن نقش و معرفی جایگاه لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا. نویسنده کوشیده از یک سو به جایگاه مردم ونهادهای قانونی در آمریکا و ازسوی دیگر به مقابله آنها با لابی اسرائیل بپردازید.

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)

<p> </p><p style=

مولف: دکتر احمد نقيب زاده
تعداد صفحه: ۳۲۰
قيمت: ۵۵۰۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: پانزدهم
سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۷-۸۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸
برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳
تحولات روابط بين الملل و حوادث مهم جهان از سال ۱۶۴۸ (پیمان و ستفالی) تا جنگ جهاني اول و تحليل اوضاع جهان در سالهاي بين دو جنگ جهاني و مسائل مهم بين المللي از جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، و اوضاع جهان در دهه پاياني قرن بيستم و ويژگيها، تحولات و اوضاع جهان در هزاره جديد و حادثه ۱۱ سپتامبر موضوعات مورد بررسي كتاب است.

بنیادهای نظری علم سیاست(تاملی بر رابطه علم و دموکراسی)

<p style=

 مولف دکتر علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک:۳-۵۱-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۹۲

قيمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

نویسنده در این کتاب به رابطه دموکراسی و علم سیاست می پردازد. از همین رو فرضیه اصلی این است که آنچه تاکنون مانع از ایجاد یک دموکراسی فراگیر و همه جانبه شده است،درهم تنیدگی این مفهوم با ایده نخبه گرایی و تخصصی اندیشی پنهان در پارادایم های مختلف سیاسی می باشدکه عمدتا ریشه در ماهیت جوهرگرای آنها و آغاز از نقطه ای خدایگون دارد.این بدین معناست که تمامی آن چه تاکنون تحت عنوان علم سیاست - اعم از فلسفی،کلامی و تجربی- ارائه گردیده ،همواره حاوی این فرض بنیادین بوده است که تنها کسانی می توانند سکان فرمانروایی و هدایت جامعه را دست گیرند که از علم و دانش بیشتر و والاتری برخوردارند. 

 

 

 

تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان

<p> </p><p style=

مولف:  دکتر فرهنگ رجایی

نوبت چاپ: پنجم

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۴-۸۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

                      تعداد صفحه: ۲۷۲                      

 قيمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

کتاب حاضر اندیشه سیاسی و تحول آن در چهار حوزه تمدنی دوران باستان در مشرق زمین(بین النهرین،ایران،هند و چین)را به بحث می گذارد.نویسنده مدعی است تمدن های بزرگ این مناطق دستاوردهای گرانسنگی در همه زمینه ها شامل اندیشه سیاسی و اجتماعی از خود به جا گذارده اند. این میراث نه تنها برای مردمان این حوزه تمدنی بلکه برای بشریت یادگار مهمی به شمار می روند.در این کتاب نمونه های نظری و عملی از اندیشه هایی کارامد و مقبول در این چهارحوزه تمدنی که در قرون و حتی هزاره الگوی اندیشیدن بوده اند،به تصویر کشیده شده است.

 


سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا

<p style=

  مولف:  ام. جی. سی وایل

 مترجمدکتر قربانعلی گنجی

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ۹-۸۸-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۴۳۲  

قیمت: ۶۰۰۰۰۰ ریال

 این اثر منبعی غنی، روان و منسجم جهت شناخت سیاست و حکومت در ایالات متحده است. نویسنده در صدد شناساندن سابقه و جریان تاریخی و ماهیت نظام سیاسی آمریکا که شامل چند گانگی فرهنگی، نفوذ رسانه های خبری و دینی، سیاست شهری و غیر شهری به مخاطب خود است که در نهایت درک صحیح و کاملی از پیچیدگی های سیاسی در سه قوه، سیاستگذاری، گروهای فشار، نظام دو حزبی و ... پیدا خواهد کرد. 

 

 

 

پایان جمهوری خواهی در ایران

<p> </p><p style=

  

مولفدکتر غلامعباس مصلی نژاد

 نوبت چاپ: اول 

 سال چاپ: ۱۳۸۳

 شابک: ۹-۹۱-۵۵۱۶-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۳۳۲ 

 قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

  در تاریخ معاصر و تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، جمهوری خواهی به عنوان پدیده نوین سیاسی، بعد از نمایان شدن ناکارآمدی انقلاب مشروطه آغاز گردید. لیکن به لحاظ فقدان زیر بناهای فکری و تئوریک، جایگاه چندانی نیافت و متوقف شد. این کتاب در ادامه مباحث کتاب جمهوری خواهی در ایران به روند تاریخی و عوامل ناکامی این موضوع می پردازد.

 

صفحه قبل 1 2 3 4 ... 6 صفحه بعد
56 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹