جغرافیا

نظریه های جدید جغرافیای سیاسی

<p> </p><p style=

مولفدکتر عزت اله عزتی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۱-۱۲-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۰

اندازه: رقعی

وزن: ۲۳۲ گرم

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

جغرافیا استعاره ای از سیاست است.مولف کتاب با توجه به تحولاتی که در نظام بین الملل روی داده و به تبع آن نظریه های جدیدی که در رابطه با جغرافیای سیاسی مطرح شده،چارچوب کتاب را استوار کرده است.کتاب پنج فصل دارد و به موضوعاتی چون ماهیت دولت ها و حکومت،بررسی نظریه از سیاستمداری تا اقتصادمداری،جغرافیای سیاسی و امنیت،جغرافیا و دموکراسی،جغرافیای جنگ و جغرافیا و جهانی سازی می پردازد.


کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط

<p> </p><p style=

                                   مولف: دکتر عبدالحمید رجایی                                   

نوبت چاپ: چهارم

سال چاپ: ۱۳۹۲

 شابک: ۶-۶۷-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۳۴۴

اندازه: وزیری

وزن: ۴۹۰ گرم

قیمت: ۶۵۰۰۰۰ ریال 

                                                                   

  آثار ناگوار حوادث طبيعی و اثرات آن در کشور ها بخصوص در کشورهای کم رشد، که انسان ها بيشتر مقهور عوامل محيطی می باشند، موجب گرايش دانش های نظری به زمينه کاربردی و خلاق، به ويزه در قلمرو جغرافيا شده است .کاربرد ژئومورفولوژی سعی دارد از سویی بین پدیده های ظاهرا ایستایی محیط طبیعی با عوامل پویایی آن رابطه برقرار کند و با نگرش سیستمی به نتایج و فرایندهای این روابط بنگرد و از سوی دیگر،با ایجاد رابطه موزون بین ژئومورفولوژی با دانش های مجاور و معین دیگر،در آمایش سرزمین و مدیریت فضاهای مختلف جغرافیایی گام اساسی بردارد. اين کتاب با توجه به همين نياز نوشته شده است .

 

 

 

کاربرد آمار در جغرافیا

<p> </p><p style=

مولف:  دکتر مسعود مهدوی - دکتر مهدی طاهرخانی

 نوبت چاپ: چهارم

 سال چاپ:۱۳۹۱

شابک: ۷-۸۹-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه:  ۴۳۲

اندازه: وزیری

وزن: ۵۲۲ گرم

 قیمت: ۷۵۰۰۰۰ ریال

  کتاب حاضر با بیان شیوه های آماری در هر بخش، همزمان شیوه استفاده از نرم افزار SPSS را به همراه مطالب ارائه کرده است. این کتاب در دو بخش آمار مقدماتی و آمار استنباطی تنظیم شده است.

 

 

جغرافیای زیستی

<p> </p><p> </p><p style=

  مولف: دکتر شهریار خالدی

نوبت چاپ: دوم

 سال چاپ: ۱۳۸۹

شابک: ۶-۳۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۸۸

اندازه: وزیری

وزن: ۳۲۲ گرم

قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب راه هایی را که جغرافیای زیستی می تواند کاربردی عمل کند و برای حل برخی از مسائل انتقادآمیز که جهان امروز با آن مواجه است می تواند مورد استفاده قرار گیرد.در کتاب بخش هایی در رابطه با پراکندگی موجودات،آب و هوا و حیات،محیط طبیعی،زندگی در جزایر،خاک و حیات،توالی محیط شناسی،شرایط زیستن،جغرافیای جانوری سرانجام انسان و جغرافیای زیستی وجود دارند.همچنین این کتاب شامل بررسی اثر انسان در محیط طبیعی و نیمه طبیعی دنیا می شود و مثال های زیادی در رابطه با تمام قاره ها،سواحل و جزایر عمده جهان آورده شده است.

 

 

 

گردشگری بین المللی و برنامه ریزی

<p> </p><p style=

 

مولف: دالن تیموتی

 مترجمین: ناصر سلطانی - حیدر لطفی

نوبت چاپ: اول

 سال چاپ: ۱۳۸۸

 شابک: ۱-۲۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

 تعداد صفحه: ۲۹۲

اندازه: رقعی

وزن: ۳۲۲ گرم

قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

نویسنده در این کتاب،خوانندگان را با با غنای شایان توجه و بدیعی از ادبیات گردشگری و مرزهای سیاسی آشنا می سازد.ساختار کتاب به گونه ای است که مخاطب با انبوهی از اطلاعات در زمینه موانع موجود در برابرتوسعه صنعت گردشگری در نقاط مختلف جهان آشنا می شود که در این زمینه هم به موانع فیزیکی و هم به موانع ادراکی و روانشناختی اشاره شده است.هدف نویسنده آشکار ساختن اهمیت مرزهای بین المللی و حتی مرزهای داخلی در توسعه گردشگری،خطوط مرزی و مناطق پیرامونی واقع در دو سوی مرز،شاهد معرفی الگوها و سیاست های مرزی موفق و ناموفق در گردشگری تمامی نقاط جهان می باشیم. 

 

 

 

برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

<p style=

مولفدکتر محمد رضا رضوانی

نوبت جاپ: ششم 

سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ۹-۴۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۰۴

اندازه: وزیری

وزن: ۴۳۲ گرم

قيمت: ۶۰۰۰۰۰ ريال

 این کتاب با هدف ارزیابی سیر تحولات برنامه ریزی و توسعه روستایی در شصت سال اخیر و بیان کم و کیف اقدامات انجام شده در این مدت برای ارتقائ جامعه روستایی همراه با آثار و نتایج آنها در عرصه های روستایی تالیف گردیده است.در سال های اخیر همزمان با گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این عرصه ،ضرورت تهیه و تدوین متون علمی مناسب برای تامین نیاز دانشجویان،پژوهشگران و مدیران در این حوزه بیش از پیش افزایش یافته است.

 

درآمدی بر اقتصاد کوچ نشينان ايران

<p style= 

 

مولفین: دکتر رحیم مشیری - دکتر نصرالله مولایی هشتجین

 نوبت چاپ: اول 

 سال چاپ: ۱۳۷۹

شابک: ۸-۵۲-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۳۲

اندازه: وزیری

قیمت: نایاب

کتاب حاضر به صورت ویژه به بررسی ساختار اقتصادی کوچ نشینان ایران از دیدگاه جغرافیا می پردازد.کتاب در سه بخش و در ده فصل تدوین شده است که به مسائلی چون کلیات کوچ نشینی در ایران،عوامل محیطی و معیشت کوچ نشینان و پراکندگی جغرافیایی و ساختار جمعیتی آنها در کشور ،مراتع و دامداری و نقش آنها در زندگی کوچ نشینان ، کشاورزی و صنایع دستی و داد و ستد در بین کوچ نشینان می پردازد.

 

آب و هواشناسی عملی

 <p dir=

 

مولف زيزل اسکورو

  مترجم:  دکتر شهريار خالدی

 نوبت چاپ: اول

 سال چاپ: ۱۳۷۵

 تعداد صفحه:  ۲۱۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۲۴ گرم

قيمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

   كتاب دوهدف عمده دارد ، اول كمك به دانشجويان دوره كارشناسي براي تفسير و درك آب و هواشناسي، ترسيم ها،نقشه ها و... دوم ياري رساندن به كساني كه مي خواهند در زمينه پژوهش هاي آبي و هواشناسي فعاليت كنند.

 

 

 

اکوسيستم های طبيعی (جلد اول)

<p style= 

 

مولف: دکتر پرویز کردوانی

 نوبت چاپ: سوم

 سال چاپ: ۱۳۸۲

شابک: ۶-۷۰-۵۵۱۶-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۲۸۸

اندازه: وزیری

 قیمت: نایاب

 اکوسیستم که یک نظام اکولوژیکی است،مجموعه عناصر جاندار و بی جان محیط زیست در یک ناحیه را تشکیل می دهد که با روابط و تاثیر متقابل،به ساختن و مبادله مواد غذایی و انرژی مشغول هستند و به این شکل،یک نظام اکولوژیک را بوجود آورده و آن را پایدار نگه می دارند.بدون توجه به کسب و دریافت واقعیت نظام اکولوژیک،نمی توان به حقیقت بقا و دوام حیات پی برد. در این کتاب اکوسیستم های طبیعی به شکل عمومی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 

 

اکوسيستم های آبی ايران در دريای مازندران

<p style= 

 

مولف: دگتر پرویز کردوانی

نوبت چاپ: اول

 سال چاپ: ۱۳۷۴

تعداد صفحه: ۳۵۲

اندازه: وزیری

وزن: ۴۸۴ گرم

قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

   كتاب حاضر به چگونگي پيدايش و تحول دريا و ويژگي هاي بيوتوپ (آب) و انواع بيوسنوز(موجود سازنده) اين اكوسيستم پرداخته و سپس به شرح اهميت آن از جنبه هاي مختلف و عوامل تهديد كننده حيات آن و راه هاي جلوگيري از آلودگي ها و صيد بي روبه پرداخته و راه هاي بهبود وضع اكوسيستم را بيان داشته و سرانجام نوسانات سطح آب دریا و اثرات مفید و مضر و راه های جلوگیری و کنترل آنها مورد بررسی قرار گرفته است.کتاب هشت فصل دارد که به ترتیب به تاریخچه،ویژگی های اکوسیستم،رودهای جاری،موجودات زنده،اهمیت دریای خزر و تهدیدات این دریا،جلوگیری از آلودگی ها،نوسانات آب دریا،کاهش سطح آب دریا،بالا آمدن آب دریا و راه های مقابله با آن پرداخته است.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

مدیریت فایل