آسیب شناسی مبانی و فرایند سیاست گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران

<p> </p><p style=

   مولفدیان جانباز-مجید بیات

نوبت چاپ: اول

 سال چاپ: ۱۳۹۰

 شابک: ۱-۴۲-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

 تعداد صفحه: ۱۱۲

 قيمت: ۱۵۰۰۰۰ ريال

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران است.آنچه در چارچوب تئوریک این کتاب قرار می گیرد،بحث ناخودآگاه فکر ایرانی و تداوم فرهنگ ایرانی است که با توجه به روش شناسی انتقادی قصد واکاوی و بررسی مبانی سیاستگذاری فرهنگی،آسیب شناسی آن و بالاخره ارائه یک نتیجه گیری و افق سیاستگذاری فرهنگی در ایران را دنبال می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/180

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹