بحرین و خلیج فارس

<p style=

مولفین: جفری نوگت - تئودور توماس

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۱۸۵

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب در راه شناخت گذشته،حال و برخی احتمالات مربوط به آینده بحرین و خلیج فارس ،سعی به دستیابی به چند عنصر در این تغییر شکل ها دارد که شامل برخی امکانات قابل دسترس برای مردم بحرین است که در جهت دادن به تغییرات می تواند موثر باشد.کتاب دوازده فصل دارد که برخی از آنها عبارتند از: موقعیت جغرافیایی،اقتصاد بحرین،تغییرات اجتماعی و نوسازی در بحرین، نقش زنان در بحرین،منابع آبی بحرین،صنایع و مراکز مالی بحرین،سنگاپور الگوی توسعه بحرین،بحرین و شورای همکاری خلیج فارس.

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/207

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹