بنیادهای نظری علم سیاست(تاملی بر رابطه علم و دموکراسی)

<p style=

 مولف دکتر علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک:۳-۵۱-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۹۲

قيمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

نویسنده در این کتاب به رابطه دموکراسی و علم سیاست می پردازد. از همین رو فرضیه اصلی این است که آنچه تاکنون مانع از ایجاد یک دموکراسی فراگیر و همه جانبه شده است،درهم تنیدگی این مفهوم با ایده نخبه گرایی و تخصصی اندیشی پنهان در پارادایم های مختلف سیاسی می باشدکه عمدتا ریشه در ماهیت جوهرگرای آنها و آغاز از نقطه ای خدایگون دارد.این بدین معناست که تمامی آن چه تاکنون تحت عنوان علم سیاست - اعم از فلسفی،کلامی و تجربی- ارائه گردیده ،همواره حاوی این فرض بنیادین بوده است که تنها کسانی می توانند سکان فرمانروایی و هدایت جامعه را دست گیرند که از علم و دانش بیشتر و والاتری برخوردارند. 

 

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/184

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹