تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه (جلد دوم)

<p style= 

مولفدکتر رضا شعبانی

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۷۵

شابک: ۱-۱۷-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۸

قيمت: ۳۰۰۰۰۰ ريال

   سخن اساسي در اين كتاب به بخشي از حيات اجتماعي ايرانيان و يا "گمنامان نامي عصر افشاريه"اختصاص دارد كه عصر درخشش استعدادهاي برجسته نظامي و بزرگترين و شايسته ترين سردار نامي اين بوم (نادر شاه) در اين دوره مورد بررسي قرار مي گيرد. کتاب چهار بخش دارد که به رزم آوران،دیوانیان،روحانیون و امور روحانی و منشیان و مترسلان و در پایان تحولات مربوط به مسائل نظامی و سیاسی نادر شاه می پردازد.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/74

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹