تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)

<p> </p><p style=

مولف: دکتر احمد نقيب زاده
تعداد صفحه: ۳۲۰
قيمت: ۵۵۰۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: پانزدهم
سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۷-۸۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸
برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳
تحولات روابط بين الملل و حوادث مهم جهان از سال ۱۶۴۸ (پیمان و ستفالی) تا جنگ جهاني اول و تحليل اوضاع جهان در سالهاي بين دو جنگ جهاني و مسائل مهم بين المللي از جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، و اوضاع جهان در دهه پاياني قرن بيستم و ويژگيها، تحولات و اوضاع جهان در هزاره جديد و حادثه ۱۱ سپتامبر موضوعات مورد بررسي كتاب است.

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/185

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹