جامعه شناسی احزاب سیاسی

<p dir=

 

مولفربرت ميخلز

مترجمدکتر احمد نقيب زاده

نوبت چاپ: سوم 

 سال چاپ: ۱۳۹۲

 شابک: ۹-۶۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۴۸

   قيمت: ۴۰۰۰۰۰ ريال

  كتاب حاضر بسياري از واقعيت هاي اجتماعي را كه در لفافه هاي پوشيده ايدئولوژي هاي جزم گرا از چشم ها پنهان مي ماند آشكار مي سازد. اين اثر مباحثي را از جامعه شناسي و روانشناسي اجتماعي و سياست عرضه مي كند كه در هيچ كتاب ديگر نمي توان بدين صراحت بدان دست يافت.

 

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/162

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

   صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹

مدیریت فایل