جامعه شناسی دولت

<p style=

مولفین: برتران بدیع-پی یر بیرن بوم

مترجم: دکتر احمد نقیب زاده 

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۳-۰۸-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال

این کتاب با رویکردی وبری-فرهنگی به موضوع دولت مدرن پرداخته و آن را با تاریخ و فرهنگ اروپای باختری پیوند داده است،در حالی که اغلب آثار دیگر آن را پدیده ای جهانشمول و محصول ضروری تقسیم کار،فرایند نهایی توسعه سیاسی یا حتی جزء جدایی ناپذیر همه جوامع از قدیم و جدید تلقی کرده اند.جالب آن که نویسندگان و متفکرانی که از همین دیدگاه یعنی با رویکردی فرهنگی به مسئله نگاه کرده اند آن را به جنبش دینی پیوند داده اند،در حالی که نویسندگان این کتاب برعکس،فرهنگ کاتولیک و تاریخ تحول کلیسا را عامل اصلی دولت مدرن معرفی می کنند و این تعریف بر استدلالی با قوت بنا شده است که خواننده را  بی تفاوت نمی گذارد.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/192

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹