جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون در ایران

<p style=

مولف: دکتر محمد رحیم عیوضی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۵

شابک: ۰-۲۰-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۸۸

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

جامعه شناسی سیاسی در بررسی شکاف های موجود در جوامع در حال گذار،شکاف میان دولت و ملت را از شکاف های اصلی و از موانع مهم عدم تحقق دموکراسی در ایران می داند.جامعه سیاسی ایران همواره از گروه ها،احزاب و نیروهایی تشکیل شده است که کم و بیش در زندگی سیاسی نقش داشته اند.این جریان ها در دوره پهلوی همیشه تحت مراقبت دولت قرار داشته که این امر موجب شکاف میان دولت و ملت و ایجاد بحران در جامعه سیاسی می شد.مطالعه رفتار سیاسی نیروهای اجتماعی در ایران و تبیین دلایل کامیابی و ناکامی آنها در تحولات سیاسی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ موضوع اصلی این کتاب می باشد.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/191

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹