درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران

<p style=

مولف:  دکتر علیرضا ازغندی

نوبت چاپ: پنجم 

سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ۴-۷۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۹۰

قيمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

با عنایت به تعاریف جامعه شناسی سیاسی و وضعیت جامعه شناسی سیاسی در ایران و با توجه به محوریت جامعه و نیروهای اجتماعی و آزاد و خودمختار بودن انسان به مثابه موضوعات اصلی جامعه شناسی سیاسی و با توجه به کارگیری دیدگاه انتقادی ، چارچوب و ساختار کتاب با هدف تحلیل مسائل و موضوعات سیاسی و اجتماعی ایران در پنج فصل تهیه و تنظیم گردیده است.با نگاهی به سرچشمه های وقوع چندپارگی های اجتماعی و کشمکش های سیاسی به شکل درون حکومتی و خارج از حاکمیت ،برانیم نشان دهیم چرا در ایران همانند سایر کشورهای دستخوش دگرگونی های اجتماعی و درگیری های سیاسی به حذف رقبا و خشونت می انجامدو در این راه چه موانعی در سر راه مشارکت سیاسی و برقراری جامعه مدنی وجود دارد. 


Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/158

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹