سیاست و حکومت در شوروی(به پیوست قوانین اساسی چهارگانه شوروی)

<p> <strong style=  

 

 نویسنده: آدام ب. اولام

 مترجم: علیرضا طیب

نوبت چاپ: اول

  سال چاپ: ۱۳۶۸

تعداد صفحه: ۱۸۴ 

     قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب به منظور بازشناسی گوشه هایی از ابعاد حاکمیت سیاسی در اتحاد جماهیر شوروی است که با موشکافی و تبحر خاصی توسط شوروی شناس مشهور انگلیسی پرده از ظاهر سازی دستگاه حاکمه شوروی برمی دارد.همچنین دستگاه های اجرایی،وزارتخانه ها و وزرا تشریح شده و به طور تلویحی به تحلیل رژیم های توتالیتر پرداخته می شود. در بخش ضمائم هم مجموعه کاملی از قوانین اساسی شوروی به همراه قطعنامه  بیست و هفتم حزب کمونیست شوروی ارائه شده است.     

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/132

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹