شوروی و جهان سوم

 <p> </p><p style=

مولفکارول سای وتز- سیلویا وودبای

مترجمعليرضا طيب

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۰

عداد صفحه:۲۴۷

قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

  موضوع كتاب بررسي برداشت متحول شوروي در خصوص جهان سوم و موانعي كه در اين راه با آن مواجه بوده و همچنين بررسي ابزارهاي مداخله شوروي و عوامل تعيين كننده رفتار شوروي در جهان سوم مي باشد و به پيشينه رفتار آن كشور در اين زمينه مربوط مي شود.

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/135

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹