مبانی پژوهش در علوم تربيتی

مولف:  دئوبالدبی .ون دلن

چاپ:  اول ۱۳۷۳

تعداد صفحه: ۶۲۴

اندازه: وزیری

وزن: ۸۵۸ گرم

قيمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

کتاب حاضر با اين هدف نوشته شده است که به دانشجويان کمک نمايد تا فرايند پژوهشها را در علوم تربيتی خوب درک کنند و رعايت روح علمی در بررسی را به ديده احترام بنگرند .

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/27

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱

مدیریت فایل