ممیزات تاریخ نگاری در ایران

<p style=

مولف: دکتر رضا شعبانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۴-۵۴-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۸۴

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

ایران در بسیط جغرافیایی فلات،با مجموع فرزندانی که در خلال هزاره ها در آن زیسته اند از فرهنگ تاریخی ویژه ای برخوردار است که خصوصیات متمایزی را هم رقم زده است.این هویت بی اینکه اتکا بر نژاد و قومیت و خون و تبار معینی داشته باشد،همه ایرانیان را به نوعی همگرایی ملی متمایل ساخته و با وجود اختلافات طبیعی و بدیهی ناشی از شرایط اقلیمی و جغرافیایی و تاریخی متفاوت،روح واحدی را در کالبد ایرانی آنان دمیده است به نحوی که وقوع حوادث بی شمار تلخ و شیرین و حضور مکرر اقوام بیگانه و تهاجمات لاینقطع عناصر نیرومند خارجی،نتوانسته است بنیادهای اساسی ایرانیگری و پیوستگی اجزائ مرکبه آن را از میان بردارد و یا خصایل و ممیزه های عمده حیاتشان را تغییر دهد.

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/196

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹