نفت،سیاست و دموکراسی

<p style=

 بررسی پویش های متفاوت نفت و سیاست در کشورهای در حال توسعه

 مولف:  دکتر سعید میرترابی

 نوبت چاپ: سوم

 سال چاپ: ۱۳۹۵

 شابک: ۰-۲۳-۸۸۱۱-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۲۷۲

 قيمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

 این کتاب در بررسی آثار ثروت نفت بر سیاست جوامع نفت خیز در حال توسعه،با تکیه بر رویکردی نهادگرا،براهمیت متغیر های تاریخی،اجتماعی و سیاسی در هر کشور تاکید می ورزد.بر این پایه،پیامد های رانت های نفتی بر حوزه های مختلف زندگی اجتمای را نمی توان بدون بررسی شرایط اجتماعی و سیاسی مرتبط با دولت و نیرو های اجتماعی در هر کشور توضیح داد.بنابراین ریشه آثار منفی نسبت داده شده به نفت را باید در نهاد های اجتماعی و سیاسی هر کشور جستجو کرد.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/170

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹