پایان جمهوری خواهی در ایران

<p> </p><p style=

  

مولفدکتر غلامعباس مصلی نژاد

 نوبت چاپ: اول 

 سال چاپ: ۱۳۸۳

 شابک: ۹-۹۱-۵۵۱۶-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۳۳۲ 

 قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

  در تاریخ معاصر و تحولات سیاسی - اجتماعی ایران، جمهوری خواهی به عنوان پدیده نوین سیاسی، بعد از نمایان شدن ناکارآمدی انقلاب مشروطه آغاز گردید. لیکن به لحاظ فقدان زیر بناهای فکری و تئوریک، جایگاه چندانی نیافت و متوقف شد. این کتاب در ادامه مباحث کتاب جمهوری خواهی در ایران به روند تاریخی و عوامل ناکامی این موضوع می پردازد.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/169

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹