گورباچف و امنیت اروپا

<p style=

مولف: گزارشی از گروه استراتژی اروپا

مترجم: علیرضا طیب 

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۲۱۶

قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ریال

این گزارش از سوی گروهی از متخصصین و کارشناسان مسائل استراتژیک شش کشور اروپایی تهیه و تنظیم شده است. بسیاری از تحلیل های گروه محقق شده و بیشتر پیشنهادها و راه حل های ارائه شده در برخورد با مسائل شوروی الگوی سیاستگذاری دولت های اروپایی و آمریکا قرار گرفته است. این کتاب شامل دو بخش است:بخش اول حاوی تجزیه و تحلیل موضوع مورد بحث و بخش دوم خلاصه ای از رویدادهای گذشته و توصیه هایی برای سیاست های آینده می باشد.

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/139

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹