تاريخ اجتماعی ايران در عصر افشاريه (جلد اول)

 <p style=

 

مولفدکتر رضا شعبانی

نوبت چاپ: دوم

 سال چاپ: ۱۳۷۷

 شابک: ۰-۱۱-۵۵۱۶-۹۶۴

 تعداد صفحه: ۴۶۸

قيمت: ۵۰۰۰۰۰ ریال

در صفحات کتاب حاضر،کوشش بر این نمط به کار رفته تا از احوال قشرهای مختلف و روال معاش و مناسبات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و دیوانی آنان نکاتی ذکر شود و حریم برخی از ابواب مداخلات حکومت هم در جزء و کل مسائلی که در جامعه می گذشته،روشن گردد.هدف این است که از شرح حال مردم عادی و گروه های مختلف اجتماعی سخن به میان آید و از روابط آنان با یکدیگر و حدود تلاش ها و مساعیشان در نقش بندی امور و شکل بخشی هویت ملی تصویر روشن تری ارائه شود.

 

کتاب پنج فصل دارد که به اوضاع سیاسی،نظام اداری و حکومتی،نظام اجتماعی،نظام اقتصادی و مناسبات خارجی می پردازد.

 

 .

 

 

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/73

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹