متدولوژی حقوق بین الملل

اولین قبلی بعدی آخرین تصاویر کوچک شده
تصویر 8 از 8
2015_04_05/1428230624_.jpg

مولف: دکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۰-۴۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۷۶

اندازه: رقعی

وزن: ۲۴۴ گرم

قیمت: ۹۰۰۰۰ تومان

مفهومی که از متدولوژی در حقوق بین الملل در سال های اخیر متداول گردیده،تا حدودی متفاوت از نظریه های مختلف در مورد سرشت حقوق بین الملل است.در نگاه جدید،ما به نوعی تفکیک و دوگانگی میان "نظریه حقوقی"و"روش حقوقی"مواجهیم که به یک معنی تفاوتی است میان موضوعات صرفا انتزاعی و مسائل کاملا انضمامی مطرح در حقوق بین الملل.

روش شناخت ماهیت و کارکرد حقوق بین الملل،جایگاه حقوق بین الملل در نظام بین الملل،روش و بینش در حقوق بین الملل سنتی،روش های نوین حقوق بین الملل معاصر،روش تدوین و توسعه حقوق بین الملل،روش تحلیل و نظریه پردازی در حقوق بین الملل،کارکرد حقوق در استقرار نظم بین المللی و رویکرد سیستمی به حقوق بین الملل ، فصل های کتاب را شامل می شوند.

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

مدیریت فایل