فرهنگ کوته نوشته ها انگلیسی - فارسی

2012_09_18/e1.jpg

 

مولف: نانسیمارشال

 

مترجم: امیردیوانی

تعداد صفحه: ۴۸۷

قيمت: ۷۰۰۰۰۰ ريال

 

  فرهنگ حاضر داراي بيش از هشت هزار كوته نوشته توام با شكل كامل واژه ها، سرنام ها و غيره است. اين اثر جنبه كلي و عمومي دارد.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل