آمار بازدیدکنندگان

۲
۲۰۰
۱۰۱۰۱۱۰

About Ghoomes

برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران

2012_12_24/barnamerizitoseeroostaeedariran.jpg

 

 

مولف: دکتر محمد رضا رضوانی

نوبت جاپ: ششم 

سال چاپ: ۱۳۹۳

شابک: ۹-۴۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۰۴

قيمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

این کتاب با هدف ارزیابی سیر تحولات برنامه ریزی و توسعه روستایی در شصت سال اخیر و بیان کم و کیف اقدامات انجام شده در این مدت برای ارتقائ جامعه روستایی همراه با آثار و نتایج آنها در عرصه های روستایی تالیف گردیده است.در سال های اخیر همزمان با گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این عرصه ،ضرورت تهیه و تدوین متون علمی مناسب برای تامین نیاز دانشجویان،پژوهشگران و مدیران در این حوزه بیش از پیش افزایش یافته است.

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸