آمار بازدیدکنندگان

۱
۱۶۶
۱۰۱۰۰۷۶

About Ghoomes

نظریه های جدید جغرافیای سیاسی

2012_12_24/nazariehayejadidgeographysiasi.jpg

مولفدکتر عزت اله عزتی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۱-۱۲-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۰۰

قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال

جغرافیا استعاره ای از سیاست است.مولف کتاب با توجه به تحولاتی که در نظام بین الملل روی داده و به تبع آن نظریه های جدیدی که در رابطه با جغرافیای سیاسی مطرح شده،چارچوب کتاب را استوار کرده است.کتاب پنج فصل دارد و به موضوعاتی چون ماهیت دولت ها و حکومت،بررسی نظریه از سیاستمداری تا اقتصادمداری،جغرافیای سیاسی و امنیت،جغرافیا و دموکراسی،جغرافیای جنگ و جغرافیا و جهانی سازی می پردازد.

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸