Ghoomes-ABBASI

ماراتن مذاکرات هسته ای(از سعدآباد تا کوبورگ)

<p style=

مولفین: نادر انتصار-کاوه افراسیابی

مترجمین: سعید جعفری-روح الله فقیهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۸-۶۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۸۰

اندازه: رقعی

وزن: ۳۲۴ گرم

قیمت: ۹۰۰۰۰ تومان

این کتاب روایتی است نزدیک به بیش از یک دهه مذاکرات هسته ای ایران.روندی پر پیچ وخم که افراد و شخصیت های مختلفی را در خود دیده است.در این کتاب با اشاره به پیشینه برنامه هسته ای ایران وتک تک ادوار مذاکرات،تلاش شده جدا از نگاه تاریخی-توصیفی،برداشتی حقوقی و استراتژیک از برنامه هسته ای ایران و مذاکرات ۵+۱ با ایران 

تازمان دستیابی به توافق برجام ارائه شود.

 

 

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی(مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم)

<p style=

این کتاب ویرایش جدید درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم است

مولفین: دکتر احمد ساعی - دکتر عبدالمجید سیفی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۹-۶۲-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۶

اندازه: رقعی

وزن: ۳۱۴ گرم

قیمت: ۸۵۰۰۰ تومان

موضوع کتاب آشنایی با اقتصاد سیاسی کشورهایی است که به اصطلاح جهان سوم خوانده می شوند.این کتاب تلاش دارد تا ویژگی های اصلی این گونه کشورها را در دنیای متحول کنونی شرح دهد.واقعیت های بسیاری در جهان امروز از تکرار و استمرار الگوهای توسعه نیافتگی در بخش های عمده ای از جهان حکایت دارند و از همین رو بحث و پژوهش درباره توسعه نیافتگی و ویژگی های آن همچنان مورد نیاز و بسیار ضروری است.

برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران

<p style=

مولف: احسان طبری

ویراستار: علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۸-۴۳-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۵۲۰

اندازه: وزیری

وزن: ۷۳۲ گرم

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ تومان

این کتاب می کوشد با طرح سلسله ای از مباحث تاریخی و فکری جهان بینی ها‏‏ و اندیشه وران جنبش های اجتماعی ایران -پیش و پس از اسلام-را به تامل فلسفی شرح دهدو راز پایداری و تداوم ایران و جنبش های اجتماعی آن را با وجود اشغال های مکرر-که گاه تا سر مرز نابودی پیش رفته-را دریابد.بی تردید طبری در این تلاش پیشگام است و پیش از او اندیشه وری به این عرصه ورود نکرده است.توفیق طبری در این عرصه را باید در دانش گسترده او دانست که مورد تصدیق همگان است.

 

روانشناسی سیاستمداران

<p style=

مولف: اشلی واینبرگ

مترجم: شهرزاد مفتوح

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۹-۱۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۲

اندازه: رقعی

وزن: ۳۱۶ گرم

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

این کتاب از دیدگاه روانشناختی به واکاوی پژوهش های صورت گرفته درباره نخبگان و سیاستمداران کشورهای مختلف و برداشت رای دهندگان از آنها در نظام های سیاسی می پردازد.مولف با بهره گیری از روش های کمی و کیفی به ثبت مراحل پیشرفت سیاستمداران از زمان گزینش به عنوان نامزد تا نمایندگی مجلس اقدام نموده و به تشریح ویژگی های آنها به عنوان سخنران،متفکر و رهبر می پردازد.از طرفی تاثیر فشارهای کاری و غیر کاری بر سلامت روانی وظرفیت مدیریت بحران سیاستمداران نیز مورد سنجش قرار گرفته و نقش صفات شخصیتی در ارزش های سیاستمداران و برداشت عمومی از نمایندگان منتخب نیز بررسی می شود.

انرژی و امنیت:سیاست های انرژی ایالات متحده امریکا

<p style=

مولف: دکتر فریدون برکشلی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۱-۵۵-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۷۶

اندازه: رقعی

وزن: ۲۱۲ گرم

قیمت: ۶۵۰۰۰ تومان

ایالات متحده امریکا طی چندین دهه گذشته مهمترین تولید کننده،مصرف کننده،صادرکننده و بلکه واردکننده نفت،گاز و فراورده های نفتی در سطح جهان بوده است.هدف این کتاب بررسی نگرش ها،سیاست ها و دیپلماسی انرژی امریکا تحت رهبری احزاب اصلی جمهوری خواه و دموکرات است و اینکه نگرش ها و دیدگاه های اقتصادی،بازرگانی،مالی،سیاسی و دیپلماسی هر یک از این احزاب چگونه بر روی اهداف داخلی و خارجی امریکا تاثیرگذار خواهد بود.

 

نظریه سیستم ها و تغییر پارادایم در جامعه شناسی

<p style=

مولف: نیکلاس لومان

تدوین و ترجمه: دکتر علی اردستانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۹-۵۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۵۶

اندازه: رقعی

وزن: ۳۰۴ گرم

قیمت: ۷۵۰۰۰ تومان

شالوده اصلی آثار لومان را نظریه سیستم ها شکل می دهد که آن را در تقابل با و به منظور جانشینی برای دعاوی-به زعم لومان بی بنیاد-مکتب فرانکفورت بویژه یورگن هابرماس ارائه کرد.او کوشید با جرح و تعدیل نظریه پارسونز،بدیلی برای نظریه انتقادی دست و پا کند.این کتاب می کوشد با تمرکز بر آموزه های اصلی لومان یعنی نظریه سیستم ها و جامعه مدرن،مجموعه ای منسجم و مدرن از آراء و افکار این متفکر در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار دهد.

 

متدولوژی حقوق بین الملل

<p style=

مولف: دکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۰-۴۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۱۷۶

اندازه: رقعی

وزن: ۲۴۴

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

مفهومی که از متدولوژی در حقوق بین الملل در سال های اخیر متداول گردیده،تا حدودی متفاوت از نظریه های مختلف در مورد سرشت حقوق بین الملل است.در نگاه جدید،ما به نوعی تفکیک و دوگانگی میان "نظریه حقوقی"و"روش حقوقی"مواجهیم که به یک معنی تفاوتی است میان موضوعات صرفا انتزاعی و مسائل کاملا انضمامی مطرح در حقوق بین الملل.

روش شناخت ماهیت و کارکرد حقوق بین الملل،جایگاه حقوق بین الملل در نظام بین الملل،روش و بینش در حقوق بین الملل سنتی،روش های نوین حقوق بین الملل معاصر،روش تدوین و توسعه حقوق بین الملل،روش تحلیل و نظریه پردازی در حقوق بین الملل،کارکرد حقوق در استقرار نظم بین المللی و رویکرد سیستمی به حقوق بین الملل ، فصل های کتاب را شامل می شوند.

اروپایی ها و لباس ایرانیان

<p style=

مولف: حسام الدین شریعت پناهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۲

تعداد صفحه: ۳۵۲

اندازه: وزیری

وزن: ۳۳۴ گرم

قیمت: ۱۴۰۰۰۰ تومان

ابتدا در اروپا صنعت در تاروپود جامعه رشد کرد.سپس ارزش ها و سنت های پیشین مورد انتقاد قرار گرفت و جامعه با توافق اجتماعی به تدریج آراء و تفکرات و به دنبال آن شیوه زندگی و نوع لباس و پوشش خود را تغییر داد. اما در ایران رشد صنعتی و دست یازی به رفاه در راس شعارها قرار گرفت و خیلی جلوتر از آن،نوع تفکر،شیوه زندگی و آداب پوشیدن لباس بومی و سنتی دستخوش نقد و انتقاد قرار گرفت و سپس دگرگون شد. 

نفت،صنعت و توسعه (در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس)

<p style=

مولف: اتیف کوبوسی

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۱۷۴

اندازه: رقعی

وزن: ۲۰۲ گرم

قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان 

این کتاب در صدد ارزیابی امکان توسعه کشورهای منطقه خلیج فارس در چارچوب همکاری میان این کشورهای عضو شورا و همچنین در کستره وسیعتر در چارچوب توسعه کشورهای عربی می باشد.کتاب هفت بخش دارد که به موضوعاتی چون اقتصاد کشورهای منطقه،نفت و گاز،بخش های غیر نفتی،توسعه کشاورزی ،روند صنعتی شدن و دورنما و مشکلات آن و در آخر نتیجه گیری می پردازد.

نیروهای واکنش سریع آمریکا

<p style=

مولف: شروود کوردییر

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول 

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۲۴۸

اندازه: رقعی

وزن: ۲۸۴ گرم

قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

بعد از جنگ ویتنام برای آمریکا مسلم شد که دوران حضور نظامی مستقیم در کشور های دیگر به منظور استمرار سلطه مساله آفرین و پر هزینه خواهد بود. بر اساس دکترین نیکسون-کسینجر استفاده از منابع مادی و انسانی بومی می بایست به عنوان ابزار سلطه بکار رود.لیکن وقایع دهه ۱۹۷۰ و تحریم های نفتی نشان داد که اتکاء مطلق به نیروها و ژاندارم های منطقه ای نمی تواند همیشه حافظ منافع ایالات متحده آمریکا باشد.برای رفع این مشکل فکر ایجاد یک نیروی نظامی با قابلیت تحرک سریع که بتواند در مواقع بحرانی به مناطق مورد نظر اعزام شود در آمریکا شکل گرفت.

صفحه قبل 1 2 3 4 ... 20 صفحه بعد
197 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱

مدیریت فایل