Ghoomes-ABBASI

زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین الملل

<p style=

مولف: دکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۰

تعداد صفحه: ۳۴۶

اندازه: رقعی

وزن: ۳۷۶ گرم

قیمت: ۹۹۰۰۰ تومان

رفتار غیر متعارف و تنازعی دولت های ملی در عرصه سیاست و روابط بین الملل بدن شک نتیجه و معلول یک سلسله علت های مبهم و پیچیده است که ریشه یابی و بحث در مورد آنها در واقع پرداختن به تمام رشته های علوم انسانی است.

کتاب حاضر،باعنوان کلی "رفتار تنازعی بازیگران عرصه سیاست و روابط بین الملل" در واقع آن سلسله از روابط و رفتار دولت ها را به بحث می کشد که ماهیتی بحرانی،خصومت انگیز و مناقشه ای دارند.تاکید خاص کتاب بر حول بررسی و نقد نظریه "رفتار تنازعی و زنجیره سیاسی" دور می زند.

اقیانوس هند در سیاست جهانی

<p style=

مولفین: لاری و.باومن - یان کلارک

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۲۴۰

اندازه: رقعی

وزن: ۲۷۴ گرم

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

وقایع بی شماری در چند دهه اخیر توجه محافل سیاسی را به اقیانوس هند و کشورهای آفریقایی واقع در ساحل غربی آن جلب کرده است.مهمترین این وقایع تغییر موضع سیاست اقتصادی جهانی در قبال عرضه و توزیع نفت،اغتشاشات محلی شاخ آفریقا و کشمکش های ممتد آن و خطر دزدان دریایی در این منطقه می باشد.هر یک از این مشکلات که هم برای کشورهای ساحلی اقیانوس هند و هم برای قدرت های بزرگ که علائق و خواسته هایشان آنها را هرچه بیشتر به اقیانوس هند نزدیک می کند،به صورت یک مسئله بین المللی درآمده است.

بحرین و خلیج فارس

<p style=

مولفین: جفری نوگت - تئودور توماس

مترجم: دکتر همایون الهی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۱۸۵

اندازه: وزیری

وزن: ۲۷۴ گرم

قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

این کتاب در راه شناخت گذشته،حال و برخی احتمالات مربوط به آینده بحرین و خلیج فارس ،سعی به دستیابی به چند عنصر در این تغییر شکل ها دارد که شامل برخی امکانات قابل دسترس برای مردم بحرین است که در جهت دادن به تغییرات می تواند موثر باشد.کتاب دوازده فصل دارد که برخی از آنها عبارتند از: موقعیت جغرافیایی،اقتصاد بحرین،تغییرات اجتماعی و نوسازی در بحرین، نقش زنان در بحرین،منابع آبی بحرین،صنایع و مراکز مالی بحرین،سنگاپور الگوی توسعه بحرین،بحرین و شورای همکاری خلیج فارس.

نقش قدرت در جامعه و روابط بین الملل

<p style=

مولف: دکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۶۹

تعداد صفحه: ۳۱۲

اندازه: رقعی

وزن: ۳۴۴ گرم

قیمت: نایاب

قدرت،نفوذ و اقتدار واژه هایی هستندکه در دنیای سیاست بسیار شنیده می شود، ولی استفاده از آن منحصر به این قلمرو نیست.با وجود سادگی ظاهری،عموما درک یکسان و هماهنگی از واژه قدرت بین افراد وجود ندارد.برداشت یک سیاستمدار از قدرت با استنباط یک حقوقدان از این واژه متفاوت است. تلقی قدرت نزد مردم با تعبیر آن نزد یک استراتژیست تفاوت فاحش دارد. نقش و اثر قدرت نیز در سطح جامعه متفاوت از کاربرد آن در روابط بین الملل است.کتاب هشت فصل دارد و به موضوعاتی چون ماهیت قدرت،قدرت و سیاست،قدرت و حکومت،قدرت و مسلک،قدرت و ژئوپلیتیک،قدرت و امنیت و انرژی،چشم انداز قدرت در جهان و خاورمیانه و در آخر ارزیابی و محاسبه قدرت می پردازد.

نظریه همگرایی در روابط بین الملل (تجربه جهان سوم)

<p style=

مولف: دکتر علی اصغر کاظمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۰

تعداد صفحه: ۲۴۶

اندازه: رقعی

وزن: ۲۷۸ گرم

قیمت: ۸۰۰۰۰ تومان

این کتاب با استفاده از منابع و نوشته های اندیشمندان سیاسی و تجربیات عملی موجود در تاریخ معاصر ، سعی در کنکاش در مسئله اتحاد و همبستگی و نظریه های همگرایی در روابط بین الملل با تاکید بر مسائل و مشکلات جهان سوم دارد.کتاب شش فصل دارد که شامل مفاهیم و دیدگاه ها،مبانی و ملاک های همگرایی،انگیزه ها و قالب های همگرایی،علائق ملی و تنگناهای همگرایی سیاسی،همگرایی سیاسی و تجربه جهان سوم و آینده و امید ها در همگرایی در جهان سوم است.

حقوق بین الملل در عمل

<p style=

مولف: دومینیک کارو

مترجم: دکتر مصطفی تقی زاده انصاری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۵

تعداد صفحه: ۵۲۸

اندازه: وزیری

وزن: ۷۳۰ گرم

قیمت: نایاب

ابتکار نویسنده در این کتاب تدوین حقوق بین الملل عملی می باشد،یعنی حقوق بین المللی که از رهگذر آنچه که در رفتار بین المللی میان اشخاص مختلف این حقوق به صورت اسناد،معاهدات،آرا و احکام و... بوجود آمده است.لذا این کتاب برای علاقمندان رشته حقوق منبع غنی و سرشاری از اعمال بین المللی می باشد که به خوبی منشا هر یک از قواعد مورد بحث را نشان می دهد.

بررسی ساختار اجتماعی-اقتصادی ایل شاهسون

<p style=

مولف: دکتر پروانه عزیزی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۷

شابک: ۲-۲۰-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۸۴

اندازه: وزیری

وزن: ۵۴۰ گرم

قیمت: نایاب

کوچ نشینی گونه ای از زیست است که در آن به علت نداشتن ابزار و وسایل پیشرفته،انسان نمی تواند محیط پیرامون خود را به نفع خویش دگرگون سازد،بنابراین مجبور است که خود را با محیط وفق دهد و معاش خود را در تطبیق با اقلیم و طبیعت به دست آورد و به همین دلیل باید همواره در تلاش باشد و در نهایت کمترین را کسب کند.در این کتاب سعی شده است که شناختی در حد امکان در مورد زیست گاه ها و مسائل انسانی،فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی ایل شاهسون به دست آید و در ضمن از مشکلات و مسائل این هموطنان عزیز نیز آگاهی داشته باشیم.

آب و هوا و محیط زیست(عوامل محلی آب و هوا)

<p style=

مولف: ژیزل اسکورو

مترجم: دکتر شهریار خالدی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۲

تعداد صفحه: ۲۵۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۷۰ گرم

قیمت: نایاب

حفاظت از محیط زیست،مطالعه بنیادی در خصوص آمایش سرزمین و اندیشه بهترین تولید،بازگشت و بازنگری دوباره به شرایط آب و هوایی را افزایش می دهد.استفاده روزافزون از عناصرگوناگون هوا برای بهبود راندمان کشت های کشاورزی،پیش بینی زمان مناسب فعالیت های کشاورزی،حل مسائل آلودگی جوی، نیاز فراوانی به شناخت آب و هوای محلی دارد.کتاب چهار فصل دارد که به موضوعاتی چون آثار ناهمواری ها،آثار اقیانوس ها،دریاها،دریاچه ها و سفره های آب،اثر خاک و رستنی ها و در آخر اثر شهرنشینی و آلودگی بر آب و هوا می پردازد.

کارتوگرافی کامپیوتری با Autodesk map

<p style=

مولف: دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۵

شابک: ۶-۰۱-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۱۶

اندازه: وزیری

وزن: ۳۱۲ گرم

قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

در کتاب مراحل ساخت،ویرایش،ژئومتری،مدیریت پایگاه داده توصیفی،تبدیل،ساخت توپولوژی،تهیه نقشه های موضوعی و چاپ نقشه تشریح شده است.مطالب کتاب می تواند راهنمای مناسبی در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ در زمینه کارتوگرافی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی باشد.با در نظر گرفتن سرعت بالای پردازش،ابزارهای گوناگون،سهولت ورود اطلاعات توصیفی و اتصال آن به عوارض جغرافیایی و پشتیبانی از مفاهیم توپولوژی و کاربر پسند بودن محیط نرم افزار Autodesk map،مرحله آماده سازی اطلاعات که نرم افزارهای GIS محدودیت های زیادی در این زمینه دارند،در این محیط نرم افزاری به شکل مناسب تری قابل انجام می باشد.

جغرافیای توسعه در جهان و ایران

<p style=

مولف: راپرت هودر

مترجمین: دکتر فضیله خانی- ناصر جوادی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۴-۱۶-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۴۸

اندازه: وزیری

وزن: ۳۵۰ گرم

قیمت: ۷۰۰۰۰ تومان

جغرافیای توسعه یک کتاب پژوهشی و دانشگاهی ارزنده و برانگیزاننده است که حاوی مطالعات موردی متفاوت و توضیحی ارزشمندی است.این کتاب درک یکپارچه ای از توسعه و مسائل مکانی توسعه در چارچوب اقتصاد و جامعه جهانی ارائه می دهد.عناوین کتاب طیفی از مسائل توسعه جمعیتی و فرهنگی تا کشاورزی و صنعتی را بر می گیرد.مطالعات موردی در غالب توضیحات راه حل های ممکن و همچنین مسائل را در سطوح محلی،ملی و بین المللی برجسته می سازد.

صفحه قبل 1 ... 3 4 5 ... 20 صفحه بعد
197 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱

مدیریت فایل