فهرست کتابها

جغرافیا

شنبه 25 شهریور 1391 11:39 ب.ظ
34 کتاب در گالری
2016_02_14/1455455793_.jpg

تاریخ

شنبه 25 شهریور 1391 11:40 ب.ظ
49 کتاب در گالری
2012_12_24/1347815400_.jpg

حقوق

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
8 کتاب در گالری
2014_12_10/zist.jpg

روابط بین الملل

دوشنبه 30 مرداد 1391 6:31 ب.ظ
105 کتاب در گالری
2015_04_05/1428230624_.jpg

روانشناسی

شنبه 25 شهریور 1391 11:37 ب.ظ
5 کتاب در گالری
2014_11_25/ravesh.jpg

علوم سیاسی

دوشنبه 30 مرداد 1391 5:46 ب.ظ
129 کتاب در گالری
2012_12_24/a8.jpg

عناوین دیگر

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
25 کتاب در گالری
2012_09_18/m5.jpg

منابع کارشناسی ارشد و دکتری

چهارشنبه 05 مهر 1391 4:49 ب.ظ
38 کتاب در گالری
2014_10_21/jameeshenasiahzabesyasi.jpg

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

آدینه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰

مدیریت فایل