آمار بازدیدکنندگان

۳
۷۴۴
۸۶۶۶۵۰

About Ghoomes

منابع کارشناسی ارشد

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه

<p style=

مولف: بلدر پریفتی

مترجم: عبدالمجید سیفی 

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۷

اندازه: رقعی

شابک: ۳-۷۷-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۲

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ریال

سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در برهه های زمانی مختلف شاهد تغییرات زیادی بوده است،اما بلدر پریفتی معتقد است نوعی ثبات در این سیاست وجود دارد.ژئوپلیتیک که در مرکز این داستان است،سبب می شود تا سیاستمداران آمریکایی گزینه های اندکی برای تغییر در مقابل خود ببینند و تمرکز خود را بر جلوگیری از خیزش و تقویت یک هژمون در منطقه معطوف کنند.

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی(مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم)

<p style=

این کتاب ویرایش جدید درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی-سیاسی جهان سوم است

مولفین: دکتر احمد ساعی - دکتر عبدالمجید سیفی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک: ۹-۶۲-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۲۷۶

قطع کتاب: رقعی

قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ریال

موضوع کتاب آشنایی با اقتصاد سیاسی کشورهایی است که به اصطلاح جهان سوم خوانده می شوند.این کتاب تلاش دارد تا ویژگی های اصلی این گونه کشورها را در دنیای متحول کنونی شرح دهد.واقعیت های بسیاری در جهان امروز از تکرار و استمرار الگوهای توسعه نیافتگی در بخش های عمده ای از جهان حکایت دارند و از همین رو بحث و پژوهش درباره توسعه نیافتگی و ویژگی های آن همچنان مورد نیاز و بسیار ضروری است.

مبانی سیاست تطبیقی(نظام های سیاسی تطبیقی)

<p style=

مولف: پاتریک اونیل

مترجم: دکتر سعید میرترابی

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۴

شابک: ۳-۱۱-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۴۰۴

اندازه: وزیری

قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ریال

به باور نویسنده،سیاست عرصه رقابت و کشمکشی است که هدف نهایی آن برقراری نوعی تعادل و سازش میان دو آرمان آزادی و برابری است.براین اساس،محور مطالعات مقایسه ای سیاست نیز این است که کشمکش میان این دو آرمان در طول زمان و مکان چگونه پیش رفته و ادامه پیدا کرده است.

در عین حال،از آنجا که این کشمکش در چارچوب نهادهایی خاص صورت می پذیرد،این کتاب مطالعه این عرصه بنیادین سیاست را در چارچوب نهادهایی چون دولت،جامعه،فرهنگ،اقتصاد،اقتدارگرایی،دموکراسی و ... انجام داده است. 

جامعه شناسی دولت

<p style=

مولفین: برتران بدیع-پی یر بیرن بوم

مترجم: دکتر احمد نقیب زاده 

نوبت چاپ: دوم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۳-۰۸-۸۸۱۱-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۲۴

قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ریال

این کتاب با رویکردی وبری-فرهنگی به موضوع دولت مدرن پرداخته و آن را با تاریخ و فرهنگ اروپای باختری پیوند داده است،در حالی که اغلب آثار دیگر آن را پدیده ای جهانشمول و محصول ضروری تقسیم کار،فرایند نهایی توسعه سیاسی یا حتی جزء جدایی ناپذیر همه جوامع از قدیم و جدید تلقی کرده اند.جالب آن که نویسندگان و متفکرانی که از همین دیدگاه یعنی با رویکردی فرهنگی به مسئله نگاه کرده اند آن را به جنبش دینی پیوند داده اند،در حالی که نویسندگان این کتاب برعکس،فرهنگ کاتولیک و تاریخ تحول کلیسا را عامل اصلی دولت مدرن معرفی می کنند و این تعریف بر استدلالی با قوت بنا شده است که خواننده را  بی تفاوت نمی گذارد.

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل(از پیمان وستفالی تا امروز)

<p> </p><p style=

مولف: دکتر احمد نقيب زاده
تعداد صفحه: ۳۲۰
قيمت: ۲۵۰۰۰۰ ريال
نوبت چاپ: پانزدهم
سال چاپ: ۱۳۹۷

شابک: ۷-۸۱-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸
برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳
تحولات روابط بين الملل و حوادث مهم جهان از سال ۱۶۴۸ (پیمان و ستفالی) تا جنگ جهاني اول و تحليل اوضاع جهان در سالهاي بين دو جنگ جهاني و مسائل مهم بين المللي از جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، و اوضاع جهان در دهه پاياني قرن بيستم و ويژگيها، تحولات و اوضاع جهان در هزاره جديد و حادثه ۱۱ سپتامبر موضوعات مورد بررسي كتاب است.

ارتش و سیاست

<p> </p><p style=

 برنده کتاب سال ۱۳۷۵

مولفدکتر عليرضا ازغندی

نوبت چاپ: نهم

سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ۱-۳۳-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۱۵۶

 قيمت: ۱۰۰۰۰۰ ريال

هدف كتاب آشنا نمودن دانشجويان با ابعاد سازمانی و اجتماعی نظامیان در چارچوب رهیافت های جدید است ، بدین ترتیب که به جای بررسی وظیفه سنتی و قانونی ارتش (دفاع از وطن) ، به نقش ها ،ساختارها و عملکرد ها پرداخته خواهد شد .کتاب دارای دو بخش و هفت فصل است. در بخش اول بابررسی اجمالی جامعه شناسی نظامی-ارتش به مثابه شاخه مستقل علمی ،ارتش را به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی بودن رابه مثابه یک حرفه بررسی می کند.در بخش دوم چگونگی به قدرت رسیدن نظامیان و عملکرد آنها در تحولات سیاسی-اجتماعی جامعه بررسی می شود.

 

درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی- سیاسی جهان سوم

<p style=

 ویرایش جدید کتاب با عنوان اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی چاپ شده است

مولفدکتر احمد ساعی

نوبت چاپ: ششم

سال چاپ: ۱۳۸۴

شابک: ۵-۹۵-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۸۰

قيمت: نایاب

   موضوع اين كتاب عمدتا در مورد مسائل سياسي است اينكه درجهان سوم چگونه قدرت كسب، حفظ و انتقال مي يابد.سياست ها چگونه اجرا مي شود و مشكلات دولت در فرايند نوسازي چيست ؟ چرا و چگونه ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي ناموزون است و ميزان توفيق آنها در مقابله با مشكلات چقدر است؟


سیاست و حکومت جدید

<p style=

 مولف:  آلن بال - ب . گای پیترز

 مترجمعبدالرحمن عالم

 نوبت چاپ: سوم

 سال چاپ: ۱۳۹۵

 شابک: ۳-۵۰-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۵۲

 قیمت:  ۲۷۰۰۰۰ ريال

  هدف این کتاب آن است که مقدمه ای باشد پهناگستر بر سپهر سیاست، و برای بررسی سیاست. اگرچه هیچ کشور خاصی به تفصیل بررسی نشده، اما ماهیت رهیافت کتاب مقایسه ای یا تطبیقی است. کوشش شده نشان داده شود که سیاست در ردیف گسترده نهادهای گوناگون چگونه عمل می کند. همینطور،مانند گذشته،پدیده های سیاسی گوناگونی از رای دادن و افکارعمومی گرفته تا اقدامات رسمی حکومت ها مورد بحث قرار گرفته اند. همچنین در این اثر نشان داده می شود که این نهادها و رفتار سیاسی چگونه بر همه اقدامات حکومت تاثیر می گذارد.

 

 

 

مسائل جهان سوم(سیاست در جهان در حال توسعه)

<p> </p><p style=

مولفین:  پیتر برنل،ویکی رندال

 مترجمیندکتر احمد ساعی و سعید میرترابی

 نوبت چاپ: ششم

سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ۴-۲۵-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۳۸۰

اندازه: وزیری

قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ريال

این کتاب با موشکافی جنبه های مختلف نقش دولت و سیاست در تاثیرگذاری بر روند توسعه در جنوب را بررسی می کند و با این رویکرد،منطق رایج در مکاتب مختلف توسعه (نوسازی،وابستگی و نظام جهانی)را به چالش می کشد.در این منطق سیاست عموما متفیری وابسته پنداشته شده که از متغیرهای اجتماعی تاثیر می پذیرد،در حالی که رویکرد برگزیده کتاب،سیاست را در جایگاهی شبه مستقل در نظر می گیرد که هم از متغیرهای اجتماعی تاثیر می پذیرد و هم به ویژه بر این متغیرها تاثیر می گذارد و به آنها شکل می دهد. مسائل توسعه و نقش دولت در پیشبرد آن در چنین بستری تحلیل شده است.

 

 

مقدمه نظریه سیاسی

 <p style=

مولف: اندرو هیود

مترجم: عبدالرحمن عالم

نوبت چاپ: سوم

سال چاپ: ۱۳۹۳

تعداد صفحه: ۳۹۶

شابک: ۸-۵۶-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

قیمت: ۲۷۰۰۰۰ ریال

این کتاب برای راهنمایی در مورد مفاهیم و نظریه های پایه که در بررسی دانشگاهی و علمی علم سیاست با آنها سر و کار داریم،طرح ریزی شده است.این کتاب در دوازده فصل به نظریه ها و مفاهیم علم سیاست می پردازد. در پایان کتاب نیز به مفاهیم و متفکران مطرح در علم سیاست به صورت کوتاه و مفید اشاره شده است.

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
32 مطلب

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                            

          

             

                       

       

ساعت سرور

پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

مدیریت فایل