نشر قومس
اندیشه های سیاسی سعدی
ساختار و ماهیت روش شناسی در علم سیاست
درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران
درآمدی بر علم سیاست
روانشناسی سیاسی
بنیادهای نظری علم سیاست

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳