نشر قومس
اندیشه های سیاسی سعدی
ساختار و ماهیت روش شناسی در علم سیاست
چهارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران
روانشناسی سیاسی
بنیادهای نظری علم سیاست

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹