جغرافیای انتخابات

<p style=

مولفین: پی.جی. تایلور-آر.جی جانستون

مترجمین: دکتر زهرا پیشگاهی فرد- رسول اکبری

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۶

شابک: ۹-۱۹-۸۸۱۱-۹۶۴-۹۷۸

تعداد صفحه: ۴۴۰

اندازه: وزیری

وزن: ۵۹۸ گرم

قیمت: نایاب

مشارکت در رقابت های حزبی به شکل رای دهی و حمایت از احزاب،بیش از پیش به بخش مهمی از زندگی دموکراتیک مبدل شده است.در بیشتر موارد،مردم در حوزه های انتخابی محل سکونت خود اقدام به رای دهی می نمایند تا نماینده ای برای خود برگزینند. جغرافیای انتخابات به الزامات و پیامدهای این مبنای جغرافیایی بر نهاد انتخابات می پردازد.در این راستا،نقشه ها و نمودارهای بسیاری که به پیوست است،در جهت روشن تر نمودن مباحث بسیار موثر خواهند بود و خوانندگان را در رسیدن به پنداشتی خاص از انتخابات در بافت اساسی جغرافیایی یاری خواهند نمود.همچنین الگوهای انتخاباتی مطرح شده،بازتاب شمای کلی جغرافیای انسانی یک منطقه یا کشور هستند که سعی شده این دیدگاه را بیش از پیش روشن نماییم.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/199

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰

مدیریت فایل