آمار بازدیدکنندگان

۴
۲۷
۸۸۰۶۳۹

About Ghoomes

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم)

<p style=

مولفمحمد تقی تقوای سلیمی لنگرودی

تعداد صفحه:  ۱۹۵

قيمت:    ريال

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/102

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                            

          

             

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

مدیریت فایل