سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

<p style= 

مولف: دکتر علیرضا ازغندی

نوبت چاپ: پنجم

سال چاپ: ۱۳۸۸

شابک: ۱-۶۴-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه: ۲۴۸

قیمت: نایاب

هدف از تهیه و تدوین کتاب،ارائه تحلیلی علمی-چندسببی استکه قادر باشد با بررسی اصول،سیاست ها،ساختارها،روندها و خصوصیات عاملین دیپلماسی،موفقیت ها و ناکامی های سیاست خارجی را تبین نماید.این کتاب با پذیرش نقش تمامی این متغیرها در فرایند تصمیم گیری و اجرایی سیاست خارجی بر ماهیت و نقش نظام بین المللی و تشکیلات و مجریان اصلی و عالیرتبه وزارت امور خارجه تاکید دارد.

این کتاب با ویرایش جدید و افزودن مطالب با عنوان  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (چارچوب ها و جهت گیری ها)چاپ شده است.


Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/131

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹