سيری در نظريه های انقلاب

<p style=

 مولف: دکتر مصطفی ملکوتیان 

 نوبت چاپ: نهم

 سال چاپ: ۱۳۹۵

شابک:۴-۲۴-۵۵۱۶-۹۶۴-۹۷۸

 قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ریال 

 این کتاب در ده فصل به بررسی تئوری ها و نظریه های مطرح در زمینه انقلاب های سیاسی می پردازد. بیان موجز و ساده این نظریه ها در فهم راحت مطالب کتاب از ویژگی های بارز کتاب است. همچنین دیدگاه متفکران اسلامی درباره انقلاب در یک فصل جداگانه بررسی شده است.

 

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/133

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹