آمار بازدیدکنندگان

۲
۲۲۹
۹۶۲۹۶۷

About Ghoomes

اکوسيستم های آبی ايران در خليج فارس

<p style=

مولف دکتر پرويز کردوانی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۷۴

اندازه کتاب: وزیری

تعداد صفحه:  ۲۷۰

قيمت:   ۲۰۰۰۰۰ ريال

 

  خليج فارس بويژه محيط آبي آن به عنوان يك اكوسيستم از جنبه هاي گوناگون حائز اهميت است.حتي در موارد بسياري به عنوان مهمترين منطقه جهان بشمار مي رود . اين كتاب به اكوسيستم اين منطقه و موضوعات پيراموني آن مي پردازد.

Trackback URI: http://ghoomes.com/index.php/trackback/107

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

آدینه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

مدیریت فایل