تماس با ما

 

تهران، خیابان انقلاب،  خيابان دانشگاه، پایین تر از چهارراه لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.

صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

تلفن و نمابر : ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳ - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹