آمار بازدیدکنندگان

۴
۲۳۲
۱۰۳۹۸۱۸

About Ghoomes

فهرست کتابها

جغرافیا

شنبه 25 شهریور 1391 11:39 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2012_12_24/zheopolitik.jpg

تاریخ

شنبه 25 شهریور 1391 11:40 ب.ظ
44 کتاب در گالری
2016_10_09/andisheha-final.jpg

حقوق

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
8 کتاب در گالری
2014_12_10/hnter.jpg

روابط بین الملل

دوشنبه 30 مرداد 1391 6:31 ب.ظ
99 کتاب در گالری
2015_04_27/raveshtahghightaheri.jpg

روانشناسی

شنبه 25 شهریور 1391 11:37 ب.ظ
4 کتاب در گالری
2012_12_24/behdashteravani.jpg

علوم سیاسی

دوشنبه 30 مرداد 1391 5:46 ب.ظ
117 کتاب در گالری
2014_12_31/iranian.jpg

عناوین دیگر

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
25 کتاب در گالری
2012_09_18/m1.jpg

منابع کارشناسی ارشد

چهارشنبه 05 مهر 1391 4:49 ب.ظ
35 کتاب در گالری
2014_12_02/73.jpg

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹