فهرست کتابها

جغرافیا

شنبه 25 شهریور 1391 11:39 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2014_12_10/shahsavan.jpg

تاریخ

شنبه 25 شهریور 1391 11:40 ب.ظ
44 کتاب در گالری
2017_04_30/politicalthoughtinislam.jpg

حقوق

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
8 کتاب در گالری
2012_12_24/hoghughbeinolmelaleomoomi.jpg

روابط بین الملل

دوشنبه 30 مرداد 1391 6:31 ب.ظ
101 کتاب در گالری
2012_12_24/gardeshgaribeinolmelalivabarnamerizi.jpg

روانشناسی

شنبه 25 شهریور 1391 11:37 ب.ظ
4 کتاب در گالری
2018_04_25/1524655649_.jpg

علوم سیاسی

دوشنبه 30 مرداد 1391 5:46 ب.ظ
120 کتاب در گالری
2017_04_04/1491288569_.jpg

عناوین دیگر

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
25 کتاب در گالری
2012_09_18/ad1.jpg

منابع کارشناسی ارشد

چهارشنبه 05 مهر 1391 4:49 ب.ظ
37 کتاب در گالری
2014_12_15/74.jpg

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹