آمار بازدیدکنندگان

۵
۶۳
۸۳۹۷۴۹

About Ghoomes

فهرست کتابها

جغرافیا

شنبه 25 شهریور 1391 11:39 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2014_12_03/natural.jpg

تاریخ

شنبه 25 شهریور 1391 11:40 ب.ظ
27 کتاب در گالری
2012_12_24/andishehayesiasigharb.jpg

حقوق

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
9 کتاب در گالری
2014_12_10/hoqooq.jpg

روابط بین الملل

دوشنبه 30 مرداد 1391 6:31 ب.ظ
88 کتاب در گالری
2016_10_09/jeld95-6-25final.jpg

روانشناسی

شنبه 25 شهریور 1391 11:37 ب.ظ
4 کتاب در گالری
2014_11_25/ravesh.jpg

علوم سیاسی

دوشنبه 30 مرداد 1391 5:46 ب.ظ
110 کتاب در گالری
2016_02_14/1455454379_.jpg

عناوین دیگر

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
25 کتاب در گالری
2012_09_18/m4.jpg

منابع کارشناسی ارشد

چهارشنبه 05 مهر 1391 4:49 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2012_12_24/jahanishodanvajonoob.jpg

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                            

          

             

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۷

مدیریت فایل