آمار بازدیدکنندگان

۴
۲۸۴
۷۷۶۶۶۰

About Ghoomes

فهرست کتابها

جغرافیا

شنبه 25 شهریور 1391 11:39 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2014_12_03/1417606026_earth.jpg

تاریخ

شنبه 25 شهریور 1391 11:40 ب.ظ
26 کتاب در گالری
2012_12_24/1347815400_.jpg

حقوق

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
9 کتاب در گالری
2014_12_10/zist.jpg

روابط بین الملل

دوشنبه 30 مرداد 1391 6:31 ب.ظ
88 کتاب در گالری
2014_11_23/66.jpg

روانشناسی

شنبه 25 شهریور 1391 11:37 ب.ظ
5 کتاب در گالری
2014_11_25/ravesh.jpg

علوم سیاسی

دوشنبه 30 مرداد 1391 5:46 ب.ظ
108 کتاب در گالری
2014_12_02/81.jpg

عناوین دیگر

شنبه 25 شهریور 1391 11:41 ب.ظ
25 کتاب در گالری
2012_09_18/m4.jpg

منابع کارشناسی ارشد

چهارشنبه 05 مهر 1391 4:49 ب.ظ
33 کتاب در گالری
2014_11_05/imperialism.jpg

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

 

          

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                             

       

   

             

                       

       

ساعت سرور

دوشنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۶