مهندسی روشها

2012_09_18/m1.jpg

مولف:  دکتر سيد حسن ابطحی و آرمن مهروپان

تعداد صفحه:  ۲۸۸

قيمت:  ۴۰۰۰۰۰ ريال

 

 

   کتاب به منظور تدريس درس تجزيه و تحليل سيستمها و روشها ، و «روش سنجی و کارسنجی» رشته مديريت صنعتی و درس«مهندسی روشها» رشته مهندسی صنايع و همچنين برای ارائه راهنمایيهای کاربردی تکنيکهای مهندسی روشها برای دست اندرکاران امور صنايع و مديرت صنعتی موسسات توليدي جهت افزايش کارآيی تاليف شده است .

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل