دستور پایه زبان انگلیسی

2012_09_18/e4.jpg

 

مولف: سعيد مدرسي قزويني

تعداد صفحه: ۴۴۸

قيمت: ۵۰۰۰۰۰ ريال

 

  كتاب بر آن است كه با تفهيم نكته دستوري ، توانايي دانش آموزاني كه حداقل يك سال زبان مطالعه كرده اند در به كار بردن زبان انگليسي عليرغم دانش كم زباني و واژگاني ياري دهد.

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل