فرهنگ لغات متداول انگلیسی - فارسی

2012_09_18/e3.jpg

 

مولف: بيژن هاشمي پور

تعداد صفحه: ۴۳۰

قيمت:  ريال

 

  كتاب حاضر با بهره مندي از ده ها مرجع ادبي،تخصصي و فني يك زبانه و دو زبانه ، به رشته تحرير در آمده و سعي شده كه از برابر نهاده هاي مناسب سود گرفته شود.

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل