فرهنگ نکات مهم دستور انگليسی

2012_09_18/e2.jpg

 

مولف:و.ج.بال-اف.ث.وود

 

مترجم: امير ديوانی

تعداد صفحه: ۲۵۴

قيمت: ريال

 

  اين كتاب مهمترين و استثنايي ترين مقوله هاي دستوري زبان انگليسي را بطور منسجم و نظامند و توام با مثال هاي فراوان تنظيم گرديده و مراجعه به مطلب مورد نظر به آسانترين شيوه ميسر مي گردد.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل