آمار بازدیدکنندگان

۱
۱۹۷
۱۰۱۰۱۰۷

About Ghoomes

فرهنگ نکات مهم دستور انگليسی

2012_09_18/e2.jpg

 

مولف:و.ج.بال-اف.ث.وود

 

مترجم: امير ديوانی

تعداد صفحه: ۲۵۴

قيمت: ريال

 

  اين كتاب مهمترين و استثنايي ترين مقوله هاي دستوري زبان انگليسي را بطور منسجم و نظامند و توام با مثال هاي فراوان تنظيم گرديده و مراجعه به مطلب مورد نظر به آسانترين شيوه ميسر مي گردد.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

یک شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸