انگلیسی برای رشته های حسابداری و مدیریت

2012_10_07/englishbarayereshtehayehesabdari.jpg

                                     مولف: حسن کاظمی شريعت پناهی

                                     تعداد صفحه:  ۲۰۲

                                     قيمت:۳۵۰۰۰۰ ريال

 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته حسابداری و مديريت در درس زبان تخصصی تدوين شده است .

نشانی نشر قومس

 

 

 

  

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱. 

                       صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

 تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

         Instagram:@ghoomes     Tel.me/ghomes                                          

           

                       

       

ساعت سرور

چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت فایل