روش تحقیق در جغرافیای طبیعی

2012_12_24/raveshetahghighdargeographytabee.jpg

مولف:   دکتر فرج الله محمودی - دکتر ابراهیم مقیمی

نوبت چاپ: اول

سال چاپ: ۱۳۸۳

شابک: ۸-۸۳-۵۵۱۶-۹۶۴

تعداد صفحه:  ۲۹۶

قيمت: ۴۵۰۰۰۰ ريال

   با توجه به اینکه ژئومورفولوژی شاخه مهمی از جغرافیای طبیعی است لذا دانشجویان با بخشی از مفاهیم و روش های تحقیق در ژئومورفولوژی از طریق این کتاب آشنا می شوند. همچنین سعی شده است تا حدودی با تغییر و تحلیل روش ها برای تحقیقات ژئومورفولوژیکی، دانشجویان را در تحقیقات و پژوهش ها یاری نمایند.کتاب پنج فصل دارد که شامل چگونگی پژوهش،روش شناسایی و پژوهش،انواع تحلیل های تحقیقی،مهمترین فرایندهای مورد مطالعه و در آخر مرجع شناسی ژئومورفولوژی و ارائه یافته های تحقیقی است.

 

نشانی نشر قومس

 

 

 

 

 

 

 

نشانی شرکت نشر قومس :

  

تهران: خیابان انقلاب،خيابان دانشگاه،پایین تر از تقاطع لبافی نژاد، کوچه بهار، شماره ۱۱.           صندوق پستي : ۱۳۹۱- ۱۳۱۴۵

               

  تلفن و نمابر :  ۶۶۴۷۰۱۶۲ - ۶۶۴۷۰۱۵۳  - ۰۹۳۵۳۸۴۰۵۱۵

         

 

 

              Instagram:@ghoomes            Tel.me/ghomes                         

           

                       

       

ساعت سرور

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹